Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Zarząd Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z 29 sierpnia b.r, Związek Szlachty Rzeczypospolitej podjął decyzję o zmianie formy prawnej ze stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd, który przejmie funkcje w momencie wpisu do KRS. Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

Daniel Jan Potocki - Prezes 

Magdalena Wolińska-Riedi - Sekretarz

Dariusz Byczkowski - Wiceprezes 

Jan Stalony-Dobrzański - Skarbnik 

Andrzej Kucharski - Członek Zarządu

 

Zarząd formalnie pełniący funkcję w okresie przejściowym - przekształceniowym:

Daniel Jan Potocki - Prezes

Dariusz Byczkowski - Wiceprezes 

Jan Stalony-Dobrzański - Skarbnik

 

 

 

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo